Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym „Punkt Design”. Złożenie zamówienia (dodanie towarów do koszyka i kliknięcie przycisku "zamawiam") jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej „Klientem”, a Sprzedającym, poprzez sklep internetowy www.punktdesign.pl.
 

2. Do składania zamówień w sklepie internetowym „punkt design” niezbędne jest użycie komputera z dostępem do sieci Internet w wyposażonego w przeglądarkę internetową. Składanie zamówień odbywa się poprzez serwis www umieszczony pod adresem www.punktdesign.pl.   


3. Wszystkie towary oferowane w sklepie  są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.


4. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.


5. Wiążąca dla Klienta i Sprzedającego jest cena widniejąca przy towarze w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie produktu.


6. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.


7. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam”, a także umieszczenie wśród swoich danych numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia, a także opłacenie zamówienia za pośrednictwem serwisu platnosci.pl. Zamówienia na towar z czasem realizacji dłuższym niż 24 godziny są realizowane wyłącznie po wcześniejszej przedpłacie.


8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
 

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


11. Na stronie sklepu przy niektórych towarach podany jest czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów przez Sprzedającego. Towary bez podanego czasu wysyłki są dostępne w sklepie i wysyłane w ciągu 24 godzin. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych towarów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.


12. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą, a koszt wysyłki pokrywa Klient. Istnieje również możliwość osobistego odbioru przesyłki w siedzibie firmy.

13. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wyjścia przesyłki ze sklepu oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi minimum 1 dzień roboczy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy. Wydanie towaru następuje z chwilą jego wydania firmie kurierskiej i od tej chwili przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

14. W sklepie www.punktdesign.pl, płatności dokonujemy przelewem na konto firmowe

Idea Bank nr 97 1950 0001 2006 0265 7310 0002, punkt design Agata Paprocka, ul. Grunwaldzka 15/11, 50-355 Wrocław.


15. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru jest faktura VAT lub paragon.


16. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres sklepu. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy towar nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

 
17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie.


18. Reklamacje, spowodowane wadami towaru rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub e-mail na adres sklepu. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie e-mail.
 

19. Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i zawartej umowy sprzedaży. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

20. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawy oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do konta klienta sklepu.
 

21. Rejestrując się w sklepie, Klient akceptuje niniejszy regulamin, zgadzając się na wykorzystanie przez sklep jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych.

 
22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu „punkt design”.

 
Realizacja zamówienia


Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


Czas dostawy


Na stronie sklepu przy niektórych towarach podany jest czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów przez Sprzedającego.


Towary bez podanego czasu wysyłki są dostępne w sklepie i wysyłane w ciągu 24 godzin. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych towarów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.


Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.


Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wyjścia przesyłki ze sklepu oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi minimum 1 dzień roboczy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy. Wydanie towaru następuje z chwilą jego wydania firmie kurierskiej i od tej chwili przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.


Koszt wysyłkiZamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty. Koszt przesyłki wynosi 16,00 zł. Wyjątkiem są przedmioty gabarytowe, których transport jest droższy, a koszt ich transportu podany jest w momencie składania zamówienia.

 

Odbiór osobisty


Zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie sklepu. W tym przypadku Klient nie ponosi kosztów transportu.


Rezygnacja i zwroty


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres sklepu. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy towar nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 

W przypadku gdy zwracany towar został dostarczony z zerowym kosztem dostawy - koszt dostawy zostanie odliczony od ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 

Reklamacje, spowodowane wadami towaru rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub e-mail na adres sklepu. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie e-mail.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2012.